ΟμάδαΓεώργιος Γκρίγκας
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
ggrigas@variohaus.grΣυνεργάτες

Κυριακίδου Ελενα   -   Αρχιτεκτων Μηχανικός
Γκρίγκα Γαρυφαλιά   -   Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΤΕ)
Σακελαρίου Γεωργία   -   Πολιτικός Μηχανικός (ΤΕ)
Σαραφιανός Αντώνης   -   Πολιτικός Μηχανικός (ΤΕ)
Our website is optimized for Internet Explorer 7.0+ and a screen resolution of 1280 x 1024.